Heidi Marie Kriznik

 Forfatter, essayist og spaltist

Heidi Marie Kriznik

 Forfatter, essayist og spaltist

Heidi Marie Kriznik

 Forfatter, essayist og spaltist

Heidi Marie Kriznik ble i mars 2017 valgt til leder i Den norske Forfatterforening. Heidi Marie Kriznik er skjønnlitterær forfatter, essayist og spaltist. Heidi Marie Kriznik holder også skrivekurs for barn, ungdom og voksne.

Sommeren 2015 kom Kriznik på Deichmans liste over de ti beste hemmelighetene i norsk samtidslitteratur.

«De er norske. De er knallgode. Men få har lest dem.»

I begrunnelsen trekkes Kriznik fram som «…en av ganske få norske forfattere som bringer det flerkulturelle Norge inn i litteraturen. I romanen Du kan sove her blir kjærlighet og solidaritet satt på prøve i møte med vanlige folks fordommer så vel som et tungrodd byråkrati. Mennesker står overfor vanskelige valg og tap som må bæres, og alt beskrives i et jordnært, ujålete språk. Bøkene tilfører viktige perspektiver på tiden vi lever i, og forfatterens engasjement strekker seg utover det skjønnlitterære forfatterskapet.»

I 2009 blei Kriznik tildelt Landslaget for språklig samlings litteraturpris for 2008. I juryens grunngiving heter det blant annet: «Krizniks romaner viser en stillferdig, men intens innlevelse i menneskers sinn. Hun gir oss truverdige innblikk i skjebner som opplever dramatiske øyeblikk midt i hverdagen, vanlige folk som får det kasta på seg at å leve er også å miste. Historiene er dyktig fortalt, i et ujålete språk skriver Kriznik oppsiktsvekkende godt og rørende om relasjoner mellom mennesker».

Heidi Marie Kriznik mottok Tarjei Vesaas' debutantpris for romanen Applaus.